Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης

Ενεργός πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης

   Στην εποχή μας οι πηγές της πληροφόρησης αλλά και οι πληροφορίες δεν είναι το ζητούμενο.
   Μας προσφέρονται ελεύθερα εκατομμύρια πηγές, δεδομένα και πληροφορίες, στο διαδίκτυο.
   Ώστόσο όσες αξιόπιστες πληροφορίες κι αν βρίσκει κανείς, άλλες τόσες ψέυτικες και άχρηστες συναντά διαρκώς στην αναζήτηση του.
Το ζητούμενο σήμερα είναι ο χρόνος που απαιτείται για την αναζήτηση της αξιόπιστης πληροφορίας, η διαδικασία αξιολόγησης της καθώς και η φιλικότητα με την οποία παρέχεται στον πολίτη.
   Διαχρονικά οι δημόσιοι οργανισμοί, αλλά και οι φορείς διοίκησης έχουν δυο προβλήματα.
   Το μεν πρώτο είναι η αναζήτηση, η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών που πρέπει να παρέχουν στους πολίτες τους, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες, ώστε να γίνονται κατανοητές απο το σύνολο των πολιτών τους.
   Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα μέσα με τα οποία οι πληροφορίες και τα δεδομένα θα φτάνουν σε πραγματικούς χρόνους, σε κατανοητή μορφή, απευθείας στους τελικούς αποδέκτες, χωρίς “παρεμβολές” από τα κλασικά ΜΜΕ που δημιουργούν πολλές αλλοιώσεις στα μηνύματα αλλά αναπτυσουν και περίεργες εξαρτήσεις που τελικά δημιουργούν μεγάλες στρεβλώσεις στην επικοινωνία φορέων και πολιτών.
    Αυτά ακριβώς τα πρόβληματα, τα οποία τα συναντάμε σχεδόν σε όλους τους Δήμους και τις δημοτικές αρχές, μας έκαναν να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα (PROothisi city news) η οποία με βάση ΟΛΑ τα τεχνολογικά μέσα που “μιλούν” στον άνθρωπο σήμερα, δημιουργεί την γέφυρα επικοινωνίας που συνδέει τις αρχές με ΟΛΕΣ τις κατηγορίες πολιτών.
    Μάλιστα καταφέραμε και δώσαμε την δυνατότητα στους Δήμους, που είναι και η πρώτη κατηγορία δημόσιου φορέα που το PROothisi city news εφαρμόζεται, να επικοινωνούν ζωντανά με όλες τις κατηγορίες των δημοτών τους και με επεξεργασμένες πληροφορίες οι οποιες γίνονται κατανοητές!
     Όλα αυτά γίνονται κατά κύριο λόγο αυτοματοποιημένα, στοχευμένα, αλλά και ψηφιακά, έτσι ώστε να πετύχουμε την μεγίστη οικονομία τόσο σε χαρτί όσο και σε χρόνο, που σήμερα καταναλώνουν οι δήμοι για την ενημέρωση των πολιτών τους.
   “Ο ενημερωμένος πολίτης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιβίωσή μας ως ελεύθερης κοινωνίας
Τόμας Τζέφερσον