Ποιοί Είμαστε

Σχέδιο χωρίς τίτλο (12)

Παναγιώτης [Founder & Managing Director]

“It always seems impossible until it is done.” – Nelson Mandela

ioulia

Ιουλία [Account Manager]

We have a Strategic Plan. It is called doing things. – Herb Kelleher

tasos-vs

Τάσος [International Sales Manager]

“None of us is as smart as all of us.” – Kenneth H. Blanchard

giorgos-liakis

Γιώργος [Νομικός Σύμβουλος]

“Give to every human being every right that you claim for yourself.” – Robert G. Ingersoll

Νίκος [Graphic Designer]

“Graphic design is art.”

nektarios

Νεκτάριος [Full Stack Developer]

“Most good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program.” – Linus Torvalds

Δημήτρης [Web Developer]

“Simplicity is the soul of efficiency.” – Austin Freeman

Χρήστος [Backend Developer]

“Controlling complexity is the essence of computer programming.” – Brian W. Kernighan

yiannis

Γιάννης [Web Developer/IT Specialist]

“Debugging is twice as hard as writing the code in the first place. Therefore, if you write the code as cleverly as possible, you are, by definition, not smart enough to debug it.” -Brian Kernighan

1

Γεώργιος Κεραμιδάς [Σύμβουλος Στρατηγικής & Επικοινωνίας] 

“A word and everything is saved. A word and all is lost.”
Andre Breton