Οφέλη της δυναμικής ψηφιακής σήμανσης

Οφέλη της δυναμικής ψηφιακής σήμανσης

Το Digital Signage είναι ένα δυναμικό μέσο που ‘’χτυπάει’’ τη στατική σήμανση σε όλα τα μέτωπα, είτε πρόκειται για το ζωντανό περιεχόμενο όπως ο καιρός και οι ειδήσεις, είτε για τη δυνατότητα αλλαγής περιεχομένου, τη διαχείριση του περιεχομένου από απόσταση, τη διατήρηση πολλαπλών τοποθεσιών ταυτόχρονα ή ακόμα και το χαμηλό λειτουργικό κόστος.
Η χρήση των πινακίδων και της ψηφιακής σήμανσης αποτελεί μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν οι περισσότερες επιχειρήσεις για την προώθηση της επιχείρησής τους στους στοχοθετημένους πελάτες τους.

Ωστόσο, το επίπεδο επίπτωσης που έχει η δυναμική σήμανση είναι εντελώς ανόμοιο με αυτό της στατικής σήμανσης.

Περισσότεροι λιανοπωλητές προτιμούν τη δυναμική ψηφιακή οθόνη.
Ας δούμε 2 από τα 16 οφέλη που έχει η δυναμική ψηφιακή σήμανση σε σχέση με τη στατική σήμανση. (σε επόμενο post, θα αναλύσουμε και τα υπόλοιπα)

  Πιο δεσμευτική
Η δυναμική ψηφιακή σήμανση τείνει να είναι πιο ελκυστική από τη στατική. Αυτό συμβαίνει λόγω της δυνατότητάς του να περιστρέφει συχνά τις εικόνες, το βίντεο και το όλο περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη. Η δυναμική λειτουργία παρουσίασης περιεχομένου της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει περισσότερες πληροφορίες σε στοχοθετημένους πελάτες. Από την άλλη πλευρά, η στατική σήμανση είναι πολύ περιορισμένη στην παροχή επαρκών πληροφοριών στο κοινό, καθώς οποιαδήποτε αλλαγή θα απαιτούσε την αντικατάσταση ολόκληρης της πινακίδας.

  Πολλαπλά περιεχόμενα
Οι στρατηγικές μάρκετινγκ μπορούν να είναι αποτελεσματικές μόνο όταν έχουν την ικανότητα να εκπαιδεύουν τον πελάτη για την ποικιλία των προϊόντων που πωλούν. Η ψηφιακή σήμανση είναι πολύ χρήσιμη για την προώθηση κάθε προϊόντος στο κατάστημα. Μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο, διάφορα περιεχόμενα μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη. Ενώ η στατική σήμανση μπορεί να εμφανίζει μόνο ένα περιεχόμενο μάρκετινγκ ανά ώρα.