Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις είναι περισσότερο εντυπωσιακές

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις είναι περισσότερο εντυπωσιακές

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις είναι περισσότερο εντυπωσιακές από τις παραδοσιακές εκτυπωμένες αφίσες και μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και όχι σε ημέρες ή εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η βιομηχανική έρευνα συνεχώς αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διαφήμισης και τώρα δείχνει μια περίπτωση για την απόδοση της επένδυσης με τη μετάβαση στην ψηφιακή σήμανση:

    Το 80% των εμπορικών σημάτων παρουσίασε αύξηση έως και 33% στις πρόσθετες πωλήσεις μέσω της χρήσης ψηφιακής σήμανσης (Nielsen)


    Το 84% των λιανοπωλητών του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύουν ότι η ψηφιακή σήμανση δημιουργεί σημαντική αναγνωρισιμότητα της μάρκας


    Το Digital Signage καταγράφει 400% περισσότερες προβολές από τη στατική αφίσα (Intel Corp)