Ξενοδοχείο [Demo]

Date
Category
Brand, Ψηφιακή Σήμανση
Tags
brand, ψηφιακή σήμανση

Στο video προβάλλονται το λογότυπο και εικόνες ενός ενδεικτικού ξενοδοχείου, μέσω της πλατφόρμας “PROώθηση”.