Προσφορές Ξενοδοχείου

Date
Category
Προσφορές, Ψηφιακή Σήμανση
Tags
προσφορές, ψηφιακή σήμανση

Στο video προβάλλονται οι προσφορές ενός ενδεικτικού ξενοδοχείου μέσω της πλατφόρμας ”PROώθηση”.