Νέα

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι ψηφιακές διαφημίσεις είναι περισσότερο εντυπωσιακές από τις παραδοσιακές εκτυπωμένες αφίσες και μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα και όχι σε ημέρες ή εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η βιομηχανική έρευνα συνεχώς αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της ψηφιακής διαφήμισης και τώρα δείχνει μια...

Τα ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα μέσα διαφήμισης σήμερα, είναι η τηλεόραση και το διαδίκτυο. Η τηλεοπτική διαφήμιση έχει την δύναμη της εικόνας και του ήχου, που δημιουργούν μια επιθετική μορφή προβολής με μεγάλο κόστος, μικρή ευελιξία και δύσκολη στόχευση. Η διαφήμιση στο διαδίκτυο συνδυάζει ευελιξία, αμεσότητα και στόχευση...

    Τάση Έγινε έρευνα μεταξύ των πελατών για να προσδιοριστεί ο τύπος σήμανσης που προτιμούν. Το 63% των ανθρώπων προτίμησαν την ψηφιακή οθόνη από τη στατική σήμανση. Οι δυναμικές ψηφιακές οθόνες φαίνεται να προσελκύουν τους υποψήφιους πελάτες και ενδεχομένως να ενδιαφερθούν για την πώληση ενός...

     Απομακρυσμένη διαχείριση Η αλλαγή περιεχομένου για στατικά σήματα απαιτεί την παραγωγή νέων σημείων κάθε φορά που ένα περιεχόμενο χρειάζεται ενημέρωση. Η ψηφιακή σήμανση, από την άλλη πλευρά, διαχειρίζεται εξ αποστάσεως από ένα άτομο πολλαπλές τοποθεσίες με μερικά μόνο κλικ στον υπολογιστή τους.      Μειώστε...

  Δημιουργήστε χώρο για ιδέες Κάθε φορά που ένας πελάτης μοιράζεται μια άποψη σχετικά με το περιεχόμενο, θα έχετε την δυνατότητα να το αφαιρέσετε και να βρείτε μια άλλη χρήσιμη ιδέα. Η δυναμική ψηφιακή σήμανση επιτρέπει στους εμπόρους να αλλάζουν το περιεχόμενό τους και να τις...

Το Digital Signage είναι ένα δυναμικό μέσο που ‘’χτυπάει’’ τη στατική σήμανση σε όλα τα μέτωπα, είτε πρόκειται για το ζωντανό περιεχόμενο όπως ο καιρός και οι ειδήσεις, είτε για τη δυνατότητα αλλαγής περιεχομένου, τη διαχείριση του περιεχομένου από απόσταση, τη διατήρηση πολλαπλών τοποθεσιών ταυτόχρονα...